انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۱/۴/۲۱
-
راهکارهای شبکه سازی علمی
مدرس/مدرسان: علی عظیمی وقار
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۱ - ساعت 08:30 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۱
-
آشنایی با آیین نامه های جدید پژوهشی
مدرس/مدرسان: روزبه جواد کلباسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۱ - ساعت 11:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۲
-
راهکارهای اخذ طرح پژوهشی برون دانشگاهی
مدرس/مدرسان: رضا صفری شالی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۲ - ساعت 08:30 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۲
-
راهکارهای افزایش ارجاعات
مدرس/مدرسان: داود حاصلی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۲ - ساعت 11:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Educational Planning and Develipment