انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۴/۲۰
-
سرقت علمی و همانندجویی
مدرس/مدرسان: دکتر داود حاصلی - عضو هیات علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/4/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

.

لینک ورود به کارگاه:/http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1
-سرقت علمی و مصادیق آن
-فرایند نام نویسی و کاربرد سامانه همانند جو
-معرفی نرم افزارهای سرقت علمی برای ارسال مقالات خارجی

۱۴۰۰/۳/۱۹
-
آموزش علوم تجربی با رویکرد STSE
مدرس/مدرسان: دکتر زهرا نیکنام - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ساعت 18:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 160 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کارگاه آموزش علوم تجربی با رویکرد STSEلینک ورود به کارگاه  http://vc1.khu.ac.ir/psych_school_workshops_1
برای دریافت گواهی، ثبت نام و انتخاب کارگاه در سامانه الزامی است.

 

۱۴۰۰/۳/۱۳
-
آشنایی با سامانه های پایان نامه،پیشنهاده و همانند جو(ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
مدرس/مدرسان: دکتر داود حاصلی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/4/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کارگاه آشنایی با سامانه های پایان نامه،پیشنهاد و همانند جو(ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

لینک ورود به کارگاه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/
برای دریافت گواهی ،ثبت نام  و انتخاب کارگاه الزامی است.

۱۴۰۰/۸/۲
-
فرهنگ توسعه و برنامه درسی
مدرس/مدرسان: دکتر فرشاد مومنی - عضو هیات علمي ، دکتر زهرا نیک نام - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۲ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۸/۱۹
-
انتخاب موضوعات داغ پژوهشی
مدرس/مدرسان: دکتر داود حاصلی - هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۱۹ - ساعت 14 مکان برگزاری: LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به کارگاه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/


۱۴۰۰/۸/۲۴
-
کارگاه پروپوزال نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی عرب زاده - عضو هیات علمي گروه روانشناسی تربیتی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۲۴ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/12 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام۱۴۰۰/۹/۳
-
تولید محتوای الکترونیکی ispring
مدرس/مدرسان: دکتر یوسف مهدوی نسب - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳ - ساعت 14:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۱۳
-
فهم برنامه درسی در محیط کار
مدرس/مدرسان: جناب آقای فرهاد فتحی - دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۳ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/13 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام  و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک شرکت در جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/

۱۴۰۰/۹/۱۵
-
چالش های الکترونیکی در عصر پسا کرونا
مدرس/مدرسان: دکتر رضوان حکیم زاده - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ، و غیره...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ساعت 12 مکان برگزاری: آموزش مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

این کارگاه توسط دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و فقط جهت اطلاع رسانی می باشد.

لینک حضور:  http://vroom.um.ac.ir/conference18

۲۸ و ۱۴۰۰/۹/۲۹
-
آشنایی با نرم افزار طراحی گرافیکی COREL
مدرس/مدرسان: آقای فرهاد فتحی - دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری: ۲۸ و ۱۴۰۰/۹/۲۹ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:http://VC1.KHU.AC.IR/HRA۱۴۰۰/۱۰/۸
-
ملاحضات فلسفی در باب اختلال بیش فعالی و نقص توجه
مدرس/مدرسان: دکتر رمضان برخورداری - عضو هیات علمي دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۸ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/8 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:
http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/

۱۴۰۰/۱۰/۱۵
-
نحوه تسویه گرنت (ویژه اعضای هئیت علمی)
مدرس/مدرسان: زهرا عسکری - کارشناس پژوهش
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - ساعت 12 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/


۱۴۰۰/۱۰/۲۲
-
آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA
مدرس/مدرسان: دکتر سمیه آخشیک - عضو هیات علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم: تاریخ برگزاری این کارگاه لغو شده و تاریخ جدید متعاقبا اعلام می گردد.
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/

۱۴۰۰/۱۱/۶
-
بررسی دستاوردها و تجربه های موفق اعضای هیات علمی در تدریس بر خط با هدف به اشتراک گذاری تجربیات
مدرس/مدرسان: دکتر نسرین محمد حسنی - عضو هیئت علمی تکنولوژی آموزشی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۶ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/6 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshop_1/


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علو تربیتی و روانشناسی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Educational Sciences and Psychology