انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۲۵
-
Department of operation managment and information technology'...
مدرس/مدرسان: دکتر جمشید شنبه زاده - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ، دکتر حمید رضا آراسته - هیئت علمی دانشکده مدیریت ، ...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ساعت 14 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۲
-
شتاب دهنده ها و ضرورت نوآوری باز
مدرس/مدرسان: دکتر آرمین خالقی - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۹
-
شکل دهی و مدیریت شبکه های نوآوری در پروژه های مشترک دانشگاه و صنعت
مدرس/مدرسان: دکتر حمزه خواستار - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۹ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۹
-
متغیرهای افتضایی تاثیر گذار بر استرتژیهای مدیریت زنجیره تامین چند سطحی پایدار
مدرس/مدرسان: دکتر ابوذر جمال نیا - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۹ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۳
-
واکاوی رفتار کارآفرینان نوژا در پاندمی کرونا
مدرس/مدرسان: دکتر امیر امامی - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۱
-
بازار سرمایه در ایران:چالش ها و فرصت ها
مدرس/مدرسان: دکتر محسن محمدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۱ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۳
-
رویکرد سیستماتیک به ابر چالش های اقتصادی و نقش زیر سیستم های کشورداری برای گذار از آنها
مدرس/مدرسان: دکتر احمد نبی زاده - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۰
-
روند نظام بانکی بین الملل
مدرس/مدرسان: دکتر توحید فیروزان - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۰ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۴
-
مدیریت ریسک جامع بنگاه ERM
مدرس/مدرسان: دکتر سیروس شریفی - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۵
-
تحول دیجیتال در امور مالی و نظام بانکی
مدرس/مدرسان: دکتر کاظم چاوشی - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۲
-
روندهای جدید در مدیریت بازاریابی
مدرس/مدرسان: دکتر بهاره اصانلو - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۲
-
هوش هیجانی و نقش آن در موفقیت کسب و کار
مدرس/مدرسان: دکتر حسین نوروزی - عضو هیات علمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Management