انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۲۱
-
کارگاه آموزشی پولسازی از صفر(استفاده از آموزه های سوادمالی برای پولسازی)
مدرس/مدرسان: جناب آقای علیرضا عباداللهی - مدرس سواد مالی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۱ - ساعت 10 مکان برگزاری: لایو اینستاگرام مرکز حکیم و به صورت حضوری کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

تذکر مهم:برای دریافت گواهی، در سامانه https://workshop.khu.ac.ir ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
این کارگاه به صورت الکترونیکی در لایو اینستاگرامی مرکز حکیم و به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.

۱۴۰۰/۹/۲۲
-
اهمیت خلاقیت و نوآوری در تاب آوری کسب و کارها و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
مدرس/مدرسان: مهندس خانم رحمتی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 9 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.قابل ذکر است شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه https://workshop.khu.ac.ir  ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنند.


۱۴۰۰/۹/۲۳
-
مدیریت موثر وقت
مدرس/مدرسان: خانم مهندس همدانی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 8 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.قابل ذکر است شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه https://workshop.khu.ac.ir  ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنند.

۱۴۰۰/۹/۲۳
-
اصول سخنرانی
مدرس/مدرسان: خانم مهندس بازیار
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 10 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


توجه مهم:این کارگاه به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.قابل ذکر است شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه https://workshop.khu.ac.ir  ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنند.

۱۴۰۰/۹/۲۴
-
نقش جهت گیری کارآفرینی بردوسو توانی کسب و کارها
مدرس/مدرسان: خانم مهندس عبدالملکی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 10 مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.قابل ذکر است شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه https://workshop.khu.ac.ir  ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنند.

۱۴۰۰/۹/۲۵
-
هوش تجاری
مدرس/مدرسان: آقای دکتر آجر لو
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ مکان برگزاری: لایو اینستاگرامی مرکز حکیم و حضوری کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج برگزار می شود.قابل ذکر است شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه https://workshop.khu.ac.ir  ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب کنند.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استان البرز می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | alborz