انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
مشخص نشده
-
فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه Resilient Construction and Design،نشریه فنی و تخصصی وابسته به دانشکده فنی و مهندسی
مدرس/مدرسان: صاحب امتیاز دانشگاه علم و فرهنگ، سر دبیر دکتر علیرضا خالو، مدیر داخلی دکتر علی سعداله
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

رایانامه:red@usc.ac.ir
تار نما:
http://rcd.usc.ac.ir

مشخص نشده
-
فراخوان ارسال مقاله در فصلنامه مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی 

مشخص نشده
-
فراخوان ارسال مقاله فصلنامه علمی :پژوهش در متابولیت های ثانویه گیاهی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

مشخص نشده
-
فراخوان مقاله:پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


مشخص نشده
-
فراخوان چاپ مقاله در شماره آتی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی دانشگاه الزهرا(س)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

مشخص نشده
-
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می کند:...
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

۲۵ و ۱۴۰۱/۴/۲۶
-
هورامان ثبت جهانی ،فرهنگ و توسعه
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۲۵ و ۱۴۰۱/۴/۲۶ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

مشخص نشده
-
فراخوان پذیرش مقاله در نشریه تحقیق در زبان انگلیسی JELR
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

مشخص نشده
-
همکاری در انتشار تولیدات علمی و دریافت مقالات پژوهشگران
مدرس/مدرسان: دانشگاه رازی
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید:
آدرس سایت نشریات دانشگاه رازی:https://journals.razi.ac.ir/

۴ تا ۱۴۰۱/۵/۶
-
بیست یکمین گنگره ی انجمن بین امللی علمی شیمی ایران
مدرس/مدرسان: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمان برگزاری: ۴ تا ۱۴۰۱/۵/۶ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

۱۴۰۱/۳/۱۱
-
چهارمین همایش ملی پیشگیری از اختلال مصرف مواد مخدر و روان گردان ها
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۱ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

۱۴۰۱/۴/۲۹
-
سومین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۹ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی

مشخص نشده
-
مجموعه نرم افزارهای محاسبات سنگین (HPC) و گرافیک (GPU) ابر فردوسی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر به آدرس  و شماره تلفن های زیر مراجعه کنید:
https://ferdowsi.cloud/#services و 09151571050 یا 05138804247

۱۴۰۱/۳/۱۰
-
سومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت امنیت اخلاقی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۰ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت  اطلاع رسانی 

۱ تا ۱۴۰۱/۶/۴
-
هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱ تا ۱۴۰۱/۶/۴ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://icbmb.ir/page_arch.php?gsmp=85-1-fa


۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۴/۹
-
وبینار آشنایی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC) و استاندارد سازی بین المللی
مدرس/مدرسان: خانم زهرا شاد روانان
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۹ تا ۱۴۰۱/۴/۹ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی 
 

۱ تا ۱۴۰۱/۹/۳
-
چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فضلاب ایران
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱ تا ۱۴۰۱/۹/۳ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۲۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۸
-
دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پرورش زنبور عسل جایزه ملی کیفیت عسل تبریز،ایران
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۲۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۸ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۱۹
-
بررسی چالش ها و راهکارهای اشتغال زایی دانش بنیان در علوم زمین
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۹ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


مشخص نشده
-
فراخوان سی و ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: مشخص نشده مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۳۱
-
فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی (دانش پژوهان و فناوران)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۳۱ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۶/۳۱
-
فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوری خوارزمی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۶/۳۱ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۳۱
-
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۳۱ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۵/۳۰
-
پنجمین کنفرانس ملی سالانه تحولات نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۵/۳۰ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۹ و ۱۴۰۱/۶/۱۰
-
نخستین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۹ و ۱۴۰۱/۶/۱۰ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۶/۱۶
-
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش،ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۶/۱۶ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۶ و ۱۴۰۱/۶/۱۷
-
چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (مجتمع آموزش عالی گناباد)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۴۰۱/۶/۱۷ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۳
-
همایش محیط زیست و شرکت های دانش بنیان
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۳ مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان ها می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | organizations