انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۲/۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۳/۲۰
-
الگوهای کاربردی در پایتون با تاکید بر مدلسازی اقتصادسنجی (دوره اول: سطح مقدماتی)
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی قائمی اصل - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ، آقای امیرحسین داودی - پژوهشگر علوم بانکی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علامه طباطبایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۳/۲۰ مکان برگزاری: سامانه مجازی Lms
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/3/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۲/۳/۳
-
آشنایی با شیوه پروپزال نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر رضا اکبریان - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۳ - ساعت 10-12 مکان برگزاری: سالن کنفرانس دانشکده اقتصاد
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/3/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۲ تا ۱۴۰۲/۴/۲۸
-
الگوهای کاربردی اقتصادسنجی در STATA و Eviews
مدرس/مدرسان: دکتر حسین امیری - عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴۰۲/۴/۲۸ مکان برگزاری: سامانه مجازی Lms
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/4/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم اقتصادی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Economical science