انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۷
-
روش های چند متغیره آماری در داده های طولی در مطالعات علوم ورزشی
مدرس/مدرسان: دکتر محمد دانایی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۷ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/7 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برای دریافت گواهی شرکت در کارگاه ،ثبت نام  و انتخاب  کارگاه الزامی است.۱۴۰۰/۹/۱۴
-
آشنایی با مرکز ملی نوآوری فناوری ورزشی ایران
مدرس/مدرسان: دکتر محمد شریعت زاده، مهندس امین هوش افزا
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ساعت 13 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۴
-
سمپوزیوم ورزش سالمندی
مدرس/مدرسان: دکتر مجید چالاکی - عضو هیات علمي ، دکتر زهرا پورآقایی - عضو هیات علمي ، و....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 13 مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به کارگاه:https://khu.ac.ir/content/63263/


۱۴۰۰/۹/۲۱
-
اختلالات گیت با استفاده از داده های بیو مکانیکی
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی خالقی - هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۱ - ساعت 11:30 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/r8k64mvtroq2

۱۴۰۰/۹/۳۰
-
آسیب شناسی آموزش و پژوهش در دوره کرونا و راهبرد جدید در دوره پسا کرونا در رشته های بیومکانیک ورزشی و حرکات اصلاحی
مدرس/مدرسان: دکتر سید صدرالدین شجاع الدین - دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی ، دکتر مهدی خالقی - دانشیار بیو مکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ساعت 11:30 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/r5mxn5jdzd4کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تربیت بدنی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Physical Education