انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۲/۲۲
-
انتشار برون داده های پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی :مروری سریع بر چالش های اصلی و راهکارها
مدرس/مدرسان: پرفسور حسن یزدی فر - استاد دانشگاه بورنمورث انگلستان ، دکتر فخرالدین محمد رضایی - عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده علوم مالی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۲ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/2/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

ویژه رشته های :حسابداری و مدیریت مالی ،شرکت کنندگان :اعضای محترم هیات علمی
لینک برگزاری کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/rrsuwlem1do3

۱۴۰۰/۲/۲۹
-
کارگاه آشنایی با نحوه هزینه گرنت اعضای هیات علمی(ویژه هیات علمی دانشکده علوم مالی)
مدرس/مدرسان: دکتر احمد رضا یزدانیان - معاون پژوهش دانشکده علوم مالي ، خانم بهناز دین پرست - کارشناس پژوهش دانشکده علوم مالی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۹ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/2/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

کارگاه آشنایی با نحوه هزینه گرنت اعضای هیات علمی.ویژه اعضا هیات علمی دانشکده علوم مالی

۱۴۰۰/۹/۲۷
-
ارزشیابی سهام
مدرس/مدرسان: دکتر احسان طیبی ثانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم مالي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 102 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک برگزاری کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/requity-valuation


۱۴۰۰/۹/۲۵
-
آموزش کاربردی حسابرسی عملیاتی
مدرس/مدرسان: دکتر محسن تنانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم مالي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 101 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک برگزاری کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/audit/

۱۴۰۰/۹/۲۴
-
دوره پروپوزال نویسی برای تحصیلات تکمیلی
مدرس/مدرسان: دکتر فخرالدین محمد رضائی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/proposal-writing


۲۱ تا ۱۴۰۰/۹/۲۳
-
آشنایی با نرم افزار R و کاربرد آن در سری های زمانی و مالی
مدرس/مدرسان: دکتر مجتبی رنجبر - عضو هیات علمي دانشکده علوم مالي
زمان برگزاری: ۲۱ تا ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/software/

۱۴۰۰/۹/۱۵
-
نقش فناوری بلاک چین در حوزه حسابداری و گزارشگیری مالی
مدرس/مدرسان: دکتر صاحبقرانی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک برگزاری کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/blockchain


۱۴۰۰/۹/۱۰
-
ارزشگذاری شرکت های نوپا(استارتاپ ها)
مدرس/مدرسان: دکتر میثم بلگوریان - عضو هیات علمي دانشکده علوم مالي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۰ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دیافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/start-ups

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم مالی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Financial Sciences