انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۲
-
وبینار تخصصی استفاده از علم رباتیک و کنترل به منظور بازبینی لوله های پالایشگاهی
مدرس/مدرسان: دکتر سعید رفیعی نکو - محقق پسا دکتری در کشور ایتالیا
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲ - ساعت 11:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۸
-
وبینار تخصصی دینامیک سیالات محاسباتی از دانشگاه تا صنعت
مدرس/مدرسان: دکتر محمد جدیدی - محقق پسا دکتری از دانشگاه منچستر
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۸ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/8 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲
-
وبینار تخصصی فرصتهای شغلی مهندس مکانیک در صنعت تاسیسات
مدرس/مدرسان: دکتر شهرام دلقانی و....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۸/۱۸
-
کارگاه فلوچارت نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی زمانیان - رئیس دانشکده فنی و مهندسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۱۸ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۴
-
موقعیت یابی ربات و الگوریتم های تعیین ژست
مدرس/مدرسان: دکتر بهرام صادقی بی غم - عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، دکتر زهرا نیلفروشان - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۷
-
اپلیکیشن دیوار، از ایده تا پیدایش
مدرس/مدرسان: دکتر سید امیر اصغری توچانی....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۸/۱۸
-
سرشماری های مدرن ثبتی مبنا
مدرس/مدرسان: دکتر عزیزاله حبیبی و ....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۱۸ - ساعت 9:40 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۸/۱۸
-
وبینار علمی و تخصصی کیفیت
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۸/۱۸ - ساعت 9:30 مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۲
-
نقش مهندسی صنایع در حوزه سلامت
مدرس/مدرسان: دکتر اشکان مزدگیر - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۵
-
نظریه بازی ها و کاربردها در صنعت خودرو
مدرس/مدرسان: دکتر صادقی - عضو هیات علمي ، دکتر عاملی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۲۷
-
کاربرد شبیه سازی گسسته در بهینه سازی طراحی ناحیه تخلیه در انبارهای کالا
مدرس/مدرسان: دکتر حمیدرضا ایزدبخش - عضو هیات علمي ، مهندس محسن قانون - مشاور در لجستیک
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۳۰
-
شبیه سازی simulation فرایند شکل دهی سرد فولاد به روش spiral
مدرس/مدرسان: دکتر حمیدرضا ایزدبخش - عضو هیات علمي ، مهندس محسن قانون - مشاور در لجستیک
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۳۰ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/30 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۱۷
-
جابجایی بناهای تاریخی با هدف حفاظت و نجات
مدرس/مدرسان: مهندس مسعود یلماز - استاد دانشگاه،مرمتگر و معمار ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۱۴
-
تجاری سازی از ایده تا بازار
مدرس/مدرسان: جناب آقای یاشار بهمند - عضو هیات علمي ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۱۵
-
تحلیل داده های اپلیکیشن علی بابا با همکاری مشترک علی بابا و دانشگاه
مدرس/مدرسان: دکتر سید امیر اصغری - مدیر مهندسی برق و کامپیوتر ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ساعت 20 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک حضور در نشست:https://vc3.khu.ac.ir/k-talk

۱۴۰۰/۹/۲۲
-
معرفی فعالیت ها و ظرفیت های طرفین،بررسی وضعیت تولید نیروگاه های کشور،بررسی پتانسیل های همکاری طرفین
مدرس/مدرسان: دکتر ناصر اسکندری - معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ، دکتر جمشید شنبه زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ، و....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :۱۴۰۰/۹/۲۰
-
معرفی فعالیت ها و ظرفیت های طرفین ، بررسی پتانسیل های طرفین
مدرس/مدرسان: دکتر حمید احترامی - معاون خدمات مشتریان ، دکتر ابوالفضل ناطقی - عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رئیس کارگروه ارتباط با صنعت دانشکده فنی و مهندسی ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۰ - ساعت 8 مکان برگزاری: Adobe Connect و حضوری :شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورمپنا(پارس)
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :۱۴۰۰/۹/۲۲
-
معرفی فعالیت ها و ظرفیت های طرفین ،بررسی پتانسیل های همکاری طرفین
مدرس/مدرسان: دکتر عزیزاله حبیبی - ریاست دانشگاه خوارزمی ، دکتر جمشید شنبه زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 13 مکان برگزاری: Adobe Connect و کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج طبقه سوم سالنA
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه خوارزمی با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزارمی کند :
۱۴۰۰/۹/۲۲
-
معرفی فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و کاربرد آن در کسب و کاهای حوزه مهندسی،گذر از کسب و کار محصول محور به کسب و کار خدمات محور مبتنی بر
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی زمانیان - رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی ، دکتر حسین امیری - مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه خوارزمی ، و ....
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 15 مکان برگزاری: Adobe Connect و کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج طبقه سوم سالنA
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :


۱۴۰۰/۹/۲۱
-
معرفی فعالیت ها و ظرفیت های طرفین ،بررسی پتانسیل های همکاری طرفین
مدرس/مدرسان: دکتر محمدحسین رفان - مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی ساخت برق و کنترل مپنا ، دکتر جمشید شنبه زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ، و ...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۱ - ساعت 10 مکان برگزاری: Adobe Connect و کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج طبقه سوم سالنA
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :

ط

۱۴۰۰/۹/۲۱
-
مشکلات طرح جامع فولاد از قبیل تامین زیر ساختهای توسعه از بعد منابع مالی (مصارف انرژی آب و برق و گاز).خطوط ریلی ،تامین گندله و سنگ آهن ،فولاد ...
مدرس/مدرسان: دکتر عزیزاله حبیبی - ریاست دانشگاه خوارزمی ، دکتر جمشید شنبه زاده - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۱ - ساعت 8 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :
۱۴۰۰/۹/۲۰
-
معرفی فعایت ها و ظرفیت های طرفین ،بررسی پتانسیل های همکاری طرفین
مدرس/مدرسان: مهندس مهدی بهرامی - مدیر مهندسی فرایند در معاونت مهندسی شرکت مینا لکوموتیو ، دکتر ابوالفضل ناطقی - هیات علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، و...
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: Adobe Connect و کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی واحد کرج طبقه سوم سالنA
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت  دانشگاه خوارزمی  با تسهیل گری استارتاپ تی تاک به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند :۱۴۰۰/۹/۱۰
-
طراحی و توسعه محصول
مدرس/مدرسان: دکتر حسین حسینی لواسانی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۰ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۹/۱۵
-
مدل کسب و کار
مدرس/مدرسان: آقای محمد پارسا سهرابی - مدیر عامل شرکت پترو پالاتوس
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به فنی ومهندسی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Engineering