انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۱/۴/۱۶
-
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر
مدرس/مدرسان: سرکار خانم رئوفه کوچکی - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ساعت 9 مکان برگزاری: مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/16 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:http://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/centlab


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آزمایشگاه می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | khulab