انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۳/۱۱
-
نحوه محاسبه شاخص هرش در پایگاه داده اسکوپوس
مدرس/مدرسان: خانم بنفشه مسگری
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 30 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ثبت نام

;مخاطبین این دوره معاونین و کارشناسان محترم پژوهشی هر دانشکده/پژوهشکده خواهند بود.
                               لینک کارگاه :http://vc1.khu.ac.ir/research-1/

۱۴۰۰/۲/۹
-
آیین نامه گرنت
مدرس/مدرسان: دکتر سیاب ممی پور - هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۹ - ساعت 10 مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/7/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

آیین نامه گرنت:  ویژه ه اعضای هیئت علمی 
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/grant-eco/

۱۴۰۰/۴/۲۸
-
اعتبار پژوهشی (گرنت )اعضای هیات علمی و هزینه کردهای مربوطه و کمک هزینه پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مدرس/مدرسان: معاون محترم پژوهشی-عامل محترم مالی -کارشناس محترم پژوهشی دانشکده ها
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/7/3 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۴/۲۶
-
داشبورد پژوهشی دانشگاه
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۴/۲۶ - ساعت 16.30 مکان برگزاری: سامانه Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه  https://meet.google.com/dex-quxu-zah

۱۴۰۰/۵/۲۰
-
جلسه دفاع از پروژه کارشناسی(دیده بان ،بررسی حضور کاربران در پلت فرم WatsApp)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ساعت 12 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام۱۴۰۰/۵/۲۰
-
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی(شبکه اجتماعی متخصصان حوزه علوم پزشکیTritapp)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ساعت 12 مکان برگزاری: skype
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۵/۲۰
-
جلسه دفاع از پروژه کارشناسی(شبکه اجتماعی متخصصان حوزه علوم پزشکیTritapp)
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ساعت 12 مکان برگزاری: skype
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۰/۴/۲۸
-
آشنایی با فرایند تسویه اعتبار پژوهشی (گرنت)
مدرس/مدرسان: زهرا عسگری - کارشناس
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۴/۲۸ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/7/18 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۰/۱۰/۸
-
تفویض امور مربوط به اعتبار پژوهی (گرنت)اعضای محترم هیات علمی به دانشکده ها
مدرس/مدرسان: معاونت پژوهشی، کارشناسان پژوهشی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۸ - ساعت 12:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/8 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:مخاطبین این کارگاه کارشناسان پژوهشی و عاملین مالی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه خوارزمی می باشد.
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research/کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت پژوهشی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Research Assistant