انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۲/۱۶
-
نحوه جستجو های تخصصی در وب
مدرس/مدرسان: دکتر عباس خندان - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/2/16 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

سلسله  کارگاه های تخصصی پرپوزال نویسی مخصوص دانشجویان  رشته مهندسی صنایع
برای دریافت گواهی ،ثبت نام در کارگاه الزامی می باشد.
لینک شرکت در کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/web/

۱۴۰۰/۳/۶
-
برنامه ریزی بلند مدت انرژی(مدل MESSAGE)
مدرس/مدرسان: خانم مهشید فتاحی - فارغ التحصیل اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی ، خانم مهسا قهرمانی - فارغ التحصیل اقتصاد انرژی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۶ - ساعت 9 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/6 هزینه: 600,000 ریال
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

کارگاه آموزشی آنلاین:برنامه ریزی بلند مدت انرژی(مدل MESSGE)

۱۴۰۰/۳/۱۳
-
پروپوزال نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر مجید افشاری راد - عضو هیات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 80 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:کارگاه پروپوزال نویسی 

برای دریافت گواهی، ثبت نام و انتخاب کارگاه در سامانه الزامی است.

لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco-proposal/

۱۴۰۰/۳/۱۲
-
مهارت نوشتاری ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مدرس/مدرسان: سرکار خانم نجمه شفیعی - دانش آموخته دانشگاه تهران
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/12 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام
برای دریافت گواهی، ثبت نام و انتخاب کارگاه در سامانه الزامی است.
لینک ورود به کارگاه  https://vc.khu.ac.ir/eco-writing

 

۱۴۰۰/۳/۲۷
-
پروپوزال نویسی (2)
مدرس/مدرسان: دکتر مجید افشاری راد - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 70 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام:https://vc.khu.ac.ir/eco-proposal/
برای دریافت گواهی، ثبت نام در سامانه و انتخاب کارگاه الزامی است.

۱۴۰۰/۹/۱۰
-
ارزیابی برنامه وزارت اقتصاد:"نقشه راه رشد غیر تورمی"
مدرس/مدرسان: دکتر شقاقی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۰ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco1400

۱۴۰۰/۹/۱۷
-
فرصت های تحصیل و اشتغال دانشجویان اقتصاد ،تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی و پژوهشی
مدرس/مدرسان: دکتر اسدی - عضو هیات علمي ، دکتر امیری - عضو هیات علمي ، دکتر ناظمی - عضو هیات علمي ، دکتر قائمی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام  و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco1400


۱۴۰۰/۹/۲۰
-
روش تحقیق و آشنایی با پایگاه های تامین منابع اطلاعاتی
مدرس/مدرسان: دکتر مجید افشاری راد - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۰ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام  و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco1400

۱۴۰۰/۹/۲۲
-
عوامل اقتصادی و سیاسی تعیین کننده همسان سازی مستمری های بازنشستگی در ایران
مدرس/مدرسان: دکتر خندان - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام  و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco1400

۱۴۰۰/۹/۲۴
-
آشنایی با نرم افزار پایتون و کاربرد آن در اقتصاد
مدرس/مدرسان: جناب آقای سجادی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 15 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/24 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام  و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/eco1400


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به علوم اقتصادی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Economical science