انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۲۲
-
ضرورت تولید علوم انسانی اسلامی در بستر انقلاب اسلامی
مدرس/مدرسان: دکتر مرضیه عبدلی - مدیر موسسه آموزش عالی زینبیه کرج ، دکتر شهلا باقری - معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی ، دکتر مریم علیزاده - استاد حوزه و دانشگاه دبیر نشست
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 1 مکان برگزاری: skyroom
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:https://www.skyroom.online/ch/pza106107/liberal-arts

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

۱۴۰۰/۲/۲۶
-
از منظر چشم دیگری (بازنمایی عشاق در تصویر سازی رباعیات خیام)
مدرس/مدرسان: دکتر افسانه کامران - عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/2/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

سلسله نشست های مشترک با گروههای مختلف علوم انسانی در قالب طرح دکتری"فلسفه هنر و ادبیات"به اطلاع می رساند سه نشست علمی دو ساعته برای نیمسال جاری با همکاری گروههایی از دانشگاه خوارزمی برنامه ریزی شده است .
نشست اول از طریق اسکای روم و نشستهای دوم و سوم از طریق سامانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و برنامه ادوب کانکت برگزار خواهد شد.
برای دریافت گواهی ،ثبت نام در سامانه  و  انتخاب عنوان کارگاه الزامی است .

۱۴۰۰/۳/۲
-
شگرد پست مدرنیستی کولاژ در تلمیحات قرآنی حافظ
مدرس/مدرسان: دکتر بهادر باقری - عضو هیات علمي دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۲ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/2 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

سلسله نشست های مشترک با گروههای مختلف علوم انسانی در قالب طرح دکتری"فلسفه هنر و ادبیات"به اطلاع می رساند سه نشست علمی دو ساعته برای نیمسال جاری با همکاری گروههایی از دانشگاه خوارزمی برنامه ریزی شده است .
نشست اول از طریق اسکای روم و نشستهای دوم و سوم از طریق سامانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و برنامه ادوب کانکت برگزار خواهد شد.

۱۴۰۰/۳/۹
-
مقدمه ای بر روش تحقیق آمیخته (ترکیبی)در علوم انسانی:طرح های آمیخته ی کلاسیک و پیشرفته
مدرس/مدرسان: دکتر سیدمحمدرضا هاشمی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۳/۹ - ساعت 18 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/3/9 هزینه: رایگان
ظرفیت: 50 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

سلسله نشست های مشترک با گروههای مختلف علوم انسانی در قالب طرح دکتری"فلسفه هنر و ادبیات"به اطلاع می رساند سه نشست علمی دو ساعته برای نیمسال جاری با همکاری گروههایی از دانشگاه خوارزمی برنامه ریزی شده است .
نشست اول از طریق اسکای روم و نشستهای دوم و سوم از طریق سامانه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و برنامه ادوب کانکت برگزار خواهد شد.
برای دریافت گواهی،ثبت نام در سامانه و انتخاب عنوان کارگاه ضروری است.

۱۴۰۰/۹/۲۸
-
نقش فرایند های شناختی در یادگیری زبان
مدرس/مدرسان: دکتر محمد هادی احمدی - عضو هیات علمي گروه زبان های خارجی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۸ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

اهمیت فرایند های شناختی در یادگیری زبان: The importance of cognitive processes in language learning

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/webinar


۱۴۰۰/۱۰/۱
-
فلسفه علوم انسانی
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی غیاثوند - عضو هیات علمي دانشگاه خوارزمی ، دکتر شهلا باقری - عضو هیات علمي دانشگاه خوارزمی ، دکتر بهرام علیزاده - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۰/۱ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/10/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/webinar


۱۴۰۰/۹/۲۳
-
حقوق خانواده
مدرس/مدرسان: دکتر مهدی رحمانی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۳ - ساعت 9:30 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir

لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/webinar/

۱۴۰۰/۹/۲۴
-
قراردادهای مالکیت فکری
مدرس/مدرسان: دکتر زهرا شاکری - هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دکتر پژمان محمدی - هیئت علمی دانشکده حقوق ، دکتر سحر کریمی - دبیر علمی نشست
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۴ - ساعت 18 مکان برگزاری: skyroom
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

این نشست توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برگزار می شود و فقط جهت اطلاع رسانی می باشد.


۱۴۰۰/۹/۲۵
-
ظرفیت های مهم کشور برای تحقق مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
مدرس/مدرسان: حجت الاسلام دکتر آقایی - استاد حوزه و دانشگاه ، دکتر مهدی رحمانی - عضو هیات علمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۵ - ساعت 14 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/25 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:vc.khu.ac.ir/prt


۱۴۰۰/۹/۲۲
-
اخلاق پژوهش
مدرس/مدرسان: دکتر محمد حسین موسوی پور - عضو هیات علمي ، دکتر علی اصغر رجبی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ساعت 10 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/webinar/


۱۴۰۰/۱۱/۲۸
-
اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
مدرس/مدرسان: برگزارکننده همایش:دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ - ساعت 8 مکان برگزاری: حضوری و مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/11/28 هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

جهت اطلاع رسانی
دبیرخانه همایش:خیابان مفتح جنوبی،خیابان سمیه،خیابان خاقانی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی،طبقه سوم ساختمان اداری
تلفن:88311867
لینک ورود به همایش:https://vc3.khu.ac.ir/govern-1

۱۴۰۱/۳/۱۸
-
نشست علمی حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه انرژی
مدرس/مدرسان: دکتر راحله سید مرتضی حسینی - حل و فصل اختلافات انرژی از طریق مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ، دکتر مجتبی اصغریان - داوری تجارت بین المللی در حوزه انرژی ، دکتر هادی آذری - دبیر نشست
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ساعت 18 مکان برگزاری: http://vc1.khu.ac.ir//law-1
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک نشست: http://vc1.khu.ac.ir//law-1

۱۴۰۱/۳/۱۶
-
کارگاه نگارش پروپوزال
مدرس/مدرسان: دکتر فریده محمد علی پور - استادیار گروه روابط بین الملل
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۶ - ساعت 10 مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم

۱۴۰۱/۳/۱۷
-
شناخت فساد در سیستم ها و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن
مدرس/مدرسان: پروفسور بهروز کلانتری - استاد دانشگاه جورجیا ساوانا استیت آمریکا ، دکتر علی طهایی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ساعت 19 مکان برگزاری: لینک نشست :http://vc1.khu.ac.ir//law-1
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک نشست :http://vc1.khu.ac.ir//law-1
جو


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ادبیات می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | literature