سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- اخبار و رویدادها
نهمین همایش بین المللی علوم شناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/28 | 
مکان : تهران،خیابان انقلاب، خیابان شهید مفتح جنوبی ،، دانشگاه خوارزمی ،سالن ۱۷ شهریور
لینک مشاهده همایش به صورت برخط
https://vc.khu.ac.ir/cf_۱/
https://vc.khu.ac.ir/cf_۲/
لینک مشاهده ارائه پوستر مقالات:
https://lnkd.in/eUR۴ha_A
https://lnkd.in/e۲bHc-۸F

نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:
http://workshop.khu.ac.ir/find.php?item=1.60.202.fa
برگشت به اصل مطلب