سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- اخبار و رویدادها
انجمن علمی فیزیک دانشگاه خوارزمی برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع کارگاه های معاونت پژوهش و فناوری-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد:
http://workshop.khu.ac.ir/find.php?item=1.60.206.fa
برگشت به اصل مطلب