انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۹/۱۴
-
کارگاه مجازی مرکز نشر : آشنایی با آیین نامه نشر و فرایند ارسال اثر(با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی)
مدرس/مدرسان: دکتر احمد رضا بردبار - مدیر انتشارات دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/9/14 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت ناملینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc3.khu.ac.ir/meeting-journals-1/


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایر می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | ext