انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۳۹۹/۷/۳
-
آموزش و ارزشیابی الکترونیک پیشرفته
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۷/۳ - ساعت 09:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان بیرونی
آخرین مهلت ثبت نام: 1399/7/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 103 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۹/۷/۹
-
معرفت در علم و دین
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۷/۹ - ساعت 09:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان بیرونی
آخرین مهلت ثبت نام: 1399/7/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 103 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۹/۷/۱۰
-
آینده پژوهی تمدن اسلامی
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۷/۱۰ - ساعت 09:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان بیرونی
آخرین مهلت ثبت نام: 1399/7/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 103 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۳۹۹/۱۱/۱
-
آشنایی با سامانه های ارتباط با جامعه و صنعت
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ساعت 09:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان بیرونی
آخرین مهلت ثبت نام: 1399/11/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 103 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نامکلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Educational Planning and Develipment