انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۰/۶/۱۰
-
ارزیابی آسیب پذیری و سازگاری با پدیده گرد و غبار ، تجارت و درس آموخته های ایران
مدرس/مدرسان: دکتر اصغر طهماسبی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۶/۱۰ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   اهداف و توضیحات ✓   برنامه کارگاه ثبت نام

ارزیابی  آسیب پذیری و سازگاری با پدیده گردو غبار ،تجارب و درس آموخته های ایران۱۷ تا ۱۴۰۰/۷/۲۷
-
شناخت ویژگی های استراتژیکی ایران
مدرس/مدرسان: یدالله کریمی پور - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۷ تا ۱۴۰۰/۷/۲۷ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/8/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 125 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


توجه مهم:شرکت کنندگان برای دریافت گواهی باید در سامانه ثبت نام کرده و کارگاه مورد نظر را انتخاب و هر سه جلسه را شرکت نمایند.


 

۱۴۰۰/۱۲/۳
-
خطر زمین لغزش و گسترش جاده ی هراز
مدرس/مدرسان: سارا کیانی - عضو هیات علمي ، شهرام نصیری - عضو هیات علمي ، علی احمدآبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۳ - ساعت 13 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/12/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به وبینار:http://vc2.khu.ac.ir/research-week۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۸
-
چاپ مقالات علمی در ژورنال های معتبر بین المللی گردشگری(چهار جلسه)
مدرس/مدرسان: دکتر مسلم قاسمی - هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ساعت 18 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/12/19 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/
توجه:برای دریافت گواهی شرکت در چهار جلسه ضروری است.

۱۴۰۱/۱/۲۳
-
بنیان های نظری پارادایم رابطه ای در طرح های توسعه
مدرس/مدرسان: دکتر افراخته - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/1/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:http://vc2.khu.ac.ir/research-week
لینک ورود به کارگاه:
http://vc2.khu.ac.ir/research-week//


۱۴۰۱/۱/۳۰
-
کند و کاو تحولات بخشی مرکزی شهرها (مورد گرگان)
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۳۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به زمان دیگری موکول شده است
لینک ثبت و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه :http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۷
-
توسعه ی منطقه ای در استان گلستان
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۳/۱
-
تحولات فعالیت های اقتصادی و آینده عشایر
مدرس/مدرسان: دکتر وحید ریاحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ - ساعت 20 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/۱۴۰۱/۲/۲۱
-
چارچوب و فرایند تهیه طرحهای توجیهی گردشگری
مدرس/مدرسان: دکتر جاویدان - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۰
-
تحولات کیفیت زندگی در مناطق شهری
مدرس/مدرسان: دکتر شماعی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر فصیحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر پریزادی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و ورود به کارگاه:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۰/۱۲/۱۵
-
کاربرد مدل فرکتال در گردشگری
مدرس/مدرسان: دکتر سعیده فخاری ، دکتر میترا صابری
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/12/15 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir۱۴۰۱/۳/۱
-
کارگاه نقشه بردای ریز مقیاس
مدرس/مدرسان: دکتر سدیدی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

با عرض پوزش این کارگاه لغو گردیده است

۸ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-
پهنه بندی سیلاب
مدرس/مدرسان: دکتر مرادی - عضو هیات علمي ، دکتر احمدآبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۸ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/12/8 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۲۲
78 نفر
مدلسازی هیدرولیکی پهنه های سیلابی در رودخانه های شهری
مدرس/مدرسان: دکتر احمد آبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۲۲ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: 78 نفر

ثبت نام


۱۴۰۱/۲/۷
-
تبیین فرصت های ژئو اکونومیکی ج.ا.ایران در فضای پسا جنگ سوریه
مدرس/مدرسان: دکتر افشین متقی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی :https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلتیک ایران برگزار می کند:

۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳
84 نفر
شیوه نگارش متن سیاست گذاری راهبردی
مدرس/مدرسان: دکتر مراد کاویانی راد - دانشیار گروه آموزشی جغرافیایی سیاسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/9 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: 84 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۲/۱۷
-
داده های آب و هواشناسی و عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم
مدرس/مدرسان: دکتر مهری اکبری - هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۷
80 نفر
وبینار بین المللی جهت گیری راهبردی توسعه گردشگری:تحلیل مقایسه ای تجارب در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پادشاهی عمان
مدرس/مدرسان: دکتر منوچهر جهانیان - رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ، دکتر علی موحد - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی ، دکتر زاهد قادری - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس عمان ، دکتر مجتبی جاودان - مدیر گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۷ - ساعت 17 مکان برگزاری: https://vc.khu.ac.ir/research-week
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/7 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: 80 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جغرافیا می باشد.

© 2015 All Rights Reserved | Geography