فرآیند ثبت نام درکارگاه:


کاربر گرامی برای تکمیل فرایند ثبت نام، نیاز به تکمیل هر دو مرحله ذیل می باشد:

١- ثبت نام در سایت:
 
فرم ثبت نام

٢- انتخاب کارگاه  مورد نظر خود از این صفحه (توجه نمایید قبل از انتخاب حتماً صفحه را رفرش کنید).


لطفا براى مشاهده مشخصات كامل هر كدام از كارگاه‌ها روى نام آنها كليك كنيد. براى ثبت نام در هركدام از كارگاه‌ها فقط كافى است آنرا علامت بزنيد و براي پرداخت هزينه ها به صورتحساب خود مراجعه نماييد. مدير پايگاه بعد از بررسي هاي لازم ثبت نام شما را تاييد خواهد كرد.
انتخاب
عنوان
تاریخ برگزاری
برگزار کننده
ظرفیت باقیمانده
جزییات
۱۴۰۱/۱/۲۳
جغرافیا
-
بنیان های نظری پارادایم رابطه ای در طرح های توسعه
مدرس/مدرسان: دکتر افراخته - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/1/23 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:http://vc2.khu.ac.ir/research-week
لینک ورود به کارگاه:
http://vc2.khu.ac.ir/research-week//


۱۴۰۱/۱/۳۰
جغرافیا
-
کند و کاو تحولات بخشی مرکزی شهرها (مورد گرگان)
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱/۳۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

توجه مهم:این کارگاه به زمان دیگری موکول شده است
لینک ثبت و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه :http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۷
جغرافیا
-
تبیین فرصت های ژئو اکونومیکی ج.ا.ایران در فضای پسا جنگ سوریه
مدرس/مدرسان: دکتر افشین متقی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/29 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی :https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week
دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلتیک ایران برگزار می کند:

۱۴۰۱/۲/۱۶
ریاضیات و کامپیوتر
-
کارسوق علوم اعصاب
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۱۶ مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی ،کتابخانه مرکزی واحد حصارک کرج
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

در راستای سال جهانی علوم پایه و توسعه پایدار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی خوارزمی برگزار می کند:   

                 کارسوق علوم اعصاب 

۱۴۰۱/۲/۱۷
جغرافیا
-
داده های آب و هواشناسی و عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم
مدرس/مدرسان: دکتر مهری اکبری - هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۱۷ - ساعت 10 مکان برگزاری:
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/17 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۲/۲۰
جغرافیا
-
تحولات کیفیت زندگی در مناطق شهری
مدرس/مدرسان: دکتر شماعی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر فصیحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر پریزادی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/20 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و ورود به کارگاه:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۱
جغرافیا
-
چارچوب و فرایند تهیه طرحهای توجیهی گردشگری
مدرس/مدرسان: دکتر جاویدان - هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۲/۲۷
جغرافیا
-
توسعه ی منطقه ای در استان گلستان
مدرس/مدرسان: دکتر سلیمانی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی ، دکتر زنگانه - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۲/۲۷ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/2/27 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/

۱۴۰۱/۳/۱
جغرافیا
-
تحولات فعالیت های اقتصادی و آینده عشایر
مدرس/مدرسان: دکتر وحید ریاحی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ - ساعت 20 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc2.khu.ac.ir/research-week/۱۴۰۱/۳/۱
جغرافیا
-
کارگاه نقشه بردای ریز مقیاس
مدرس/مدرسان: دکتر سدیدی - عضو هیات علمي دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱ مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

با عرض پوزش این کارگاه لغو گردیده و در تاریخ دیگری اطلاع درسانی خواهد شد.  

۱۴۰۱/۳/۷
جغرافیا
-
وبینار بین المللی جهت گیری راهبردی توسعه گردشگری:تحلیل مقایسه ای تجارب در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پادشاهی عمان
مدرس/مدرسان: دکتر منوچهر جهانیان - رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ ، دکتر علی موحد - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی ، دکتر زاهد قادری - عضو هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس عمان ، دکتر مجتبی جاودان - مدیر گروه گردشگری دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۷ - ساعت 17 مکان برگزاری: https://vc.khu.ac.ir/research-week
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/7 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳
جغرافیا
-
شیوه نگارش متن سیاست گذاری راهبردی
مدرس/مدرسان: دکتر مراد کاویانی راد - دانشیار گروه آموزشی جغرافیایی سیاسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۹ و۱۲۸۰/۹/۲۳ - ساعت 16 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/9 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۲ تا ۱۴۰۱/۳/۱۹
فیزیک
-
کارگاه مقدماتی و پیشرفته پایتون
مدرس/مدرسان: آقای محمدصادق نجف زاده
زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۴۰۱/۳/۱۹ - ساعت 9.30 تا 16.30 مکان برگزاری: سالن همایش های کتابخانه مرکزی(واحد کرج)
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/16 هزینه: 500,000 ریال
ظرفیت: 35 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

انجمن علمی فیزیک دانشگاه خوارزمی برگزار میکند:کارگاه مقدماتی و پیشرفته پایتون
لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
توجه مهم:
 هزینه شرکت درکارگاه، برای دانشجویان فیزیک دانشگاه خوارزمی 500/000ریال و برای سایر شرکت کنندگان 1/000/000ریال می باشد.


۱۴۰۱/۳/۱۶
ادبیات و علوم انسانی
-
کارگاه نگارش پروپوزال
مدرس/مدرسان: دکتر فریده محمد علی پور - استادیار گروه روابط بین الملل
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۶ - ساعت 10 مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

 مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی طبقه سوم

۱۴۰۱/۳/۱۷
ادبیات و علوم انسانی
-
شناخت فساد در سیستم ها و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن
مدرس/مدرسان: پروفسور بهروز کلانتری - استاد دانشگاه جورجیا ساوانا استیت آمریکا ، دکتر علی طهایی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۷ - ساعت 19 مکان برگزاری: لینک نشست :http://vc1.khu.ac.ir//law-1
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک نشست :http://vc1.khu.ac.ir//law-1
جو

۱۴۰۱/۳/۱۸
ادبیات و علوم انسانی
-
نشست علمی حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه انرژی
مدرس/مدرسان: دکتر راحله سید مرتضی حسینی - حل و فصل اختلافات انرژی از طریق مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ، دکتر مجتبی اصغریان - داوری تجارت بین المللی در حوزه انرژی ، دکتر هادی آذری - دبیر نشست
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ساعت 18 مکان برگزاری: http://vc1.khu.ac.ir//law-1
آخرین مهلت ثبت نام: مشخص نشده هزینه: رایگان
ظرفیت: 0 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک نشست: http://vc1.khu.ac.ir//law-1

۱۴۰۱/۳/۲۲
جغرافیا
-
مدلسازی هیدرولیکی پهنه های سیلابی در رودخانه های شهری
مدرس/مدرسان: دکتر احمد آبادی - عضو هیات علمي
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۲۲ - ساعت 16 مکان برگزاری: سامانه adobe connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۳/۲۴
جغرافیا
-
نگاهی به تحولات بخش مرکزی شهرها (مورد گرگان)
مدرس/مدرسان: دکتر محمد سلیمانی - عضو هیئت علمی گروه انسانی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی ، دکتر احمد زنگانه - عضو هیات علمی گروه انسانی دانشگاه خوارزمی ، دکتر تاج الدین کرمی - عضو هیات علمی گروه انسانی دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس عمان
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۲۴ - ساعت 16 مکان برگزاری: https://vc.khu.ac.ir/reaearch-week
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/3/26 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به وبینار:https://vc.khu.ac.ir/reaearch-week

۲۷ و ۱۴۰۱/۳/۲۸
علوم زیستی
-
کاریوتایپینگ و بندینگ karyotyping & banding
مدرس/مدرسان:
زمان برگزاری: ۲۷ و ۱۴۰۱/۳/۲۸ مکان برگزاری: آزمایشگاه مرکزی ژنتیک - واحد کرج
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/11 هزینه: رایگان
ظرفیت: 10 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر مراجعه نمائید:

۱۴۰۱/۳/۳۰
جغرافیا
-
تجربه برگزیدگان طرح شهید وزوایی (بنیاد نخبگان)در دانشکده علوم جغرافیایی
مدرس/مدرسان: دکتر مراد دلالت - برگزیده بنیاد ملی نخبگان و دانش آموخته جغرافیایی سیاسی ، سرکار خانم سمیه عزیزی - برگزیده بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، جناب آقای حسن مومنی - کارشناس دانشجوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۳۰ - ساعت 16 مکان برگزاری: مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/1 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week

۱۴۰۱/۴/۵
مدیریت سیلاب
-
مدلسازی هیدرولیکی پهنه های سیلابی در رودخانه های شهری
مدرس/مدرسان: جناب آقای عیسی مرادی - دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۵ - ساعت 16 مکان برگزاری: بصورت مجاری
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/5 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی :https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/flood-workshop/

۱۴۰۱/۴/۱۳
جغرافیا
-
سومین کارگاه آشنایی با سامانه های همانند جو و ثبت مدارک علمی در ایرانداک
مدرس/مدرسان: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات - دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران ، جناب آقای حسن مومنی - کارشناس دانشجوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۱۳ - ساعت 17 مکان برگزاری: Adobe Connect
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/5/13 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به کارگاه:https://vc.khu.ac.ir/research-week۱۴۰۱/۴/۱۶
آزمایشگاه
-
کارگاه آموزشی طراحی پرایمر
مدرس/مدرسان: سرکار خانم رئوفه کوچکی - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۱۶ - ساعت 9 مکان برگزاری: مجازی
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/16 هزینه: رایگان
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:http://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:http://vc1.khu.ac.ir/centlab

۱۴۰۱/۴/۲۱
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
-
راهکارهای شبکه سازی علمی
مدرس/مدرسان: علی عظیمی وقار
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۱ - ساعت 08:30 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۱
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
-
آشنایی با آیین نامه های جدید پژوهشی
مدرس/مدرسان: روزبه جواد کلباسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۱ - ساعت 11:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/21 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۲
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
-
راهکارهای اخذ طرح پژوهشی برون دانشگاهی
مدرس/مدرسان: رضا صفری شالی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۲ - ساعت 08:30 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۱۴۰۱/۴/۲۲
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
-
راهکارهای افزایش ارجاعات
مدرس/مدرسان: داود حاصلی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۴/۲۲ - ساعت 11:00 مکان برگزاری: تهران دانشکده جغرافیا سالن ابوریحان
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/4/22 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

ثبت نام


۲۵ و ۱۴۰۱/۴/۲۶
مدیریت سیلاب
71 نفر
پروپوزال نویسی
مدرس/مدرسان: دکتر سید محمد معین صادقی
زمان برگزاری: ۲۵ و ۱۴۰۱/۴/۲۶ - ساعت 18:30 الی 21 مکان برگزاری: سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی _ lms
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/5/27 هزینه: 600,000 ریال
ظرفیت: 100 نفر ظرفیت باقیمانده: 71 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام


۱۴۰۱/۵/۵
جغرافیا
77 نفر
کارگاه آموزشی زمان ها در زبان انگلیسی
مدرس/مدرسان: جناب آقای علیرضا ابراهیمی - مدرس بین المللی زبان انگلیسی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۵/۵ - ساعت 19 مکان برگزاری: LMS
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/6/5 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: 77 نفر

✓   برنامه کارگاه ثبت نام

لینک ثبت نام و دریافت گواهی:https://workshop.khu.ac.ir
لینک ورود به جلسه:https://vc.khu.ac.ir/research-week


۱۴۰۱/۵/۱۰
مدیریت سیلاب
-
سیل استهبان: زمینه ها و مدیریت پاسخ
مدرس/مدرسان: دکتر ضیائیان - مدیرکل مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ، دکتر ترکیان - رئیس مرکز مدیریت اطلاعات، ارتباطات حوادث و سوانح سازمان مدیریت بحران کشور ، دکتر احمدآبادی - مدیر مرکز پژوهشی مدیریت سیلاب دانشگاه خوارزمی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۵/۱۰ - ساعت 17 مکان برگزاری: سامانه مجازی دانشگاه خوارزمی _ lms
آخرین مهلت ثبت نام: 1401/5/10 هزینه: رایگان
ظرفیت: 200 نفر ظرفیت باقیمانده: -

✓   برنامه کارگاه ثبت نام